Privacy verklaring

Instituut Cuppens-Geurs staat onder nummer 8104581 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Instituut Cuppens-Geurs is verantwoordelijk voor de modevak- en hoedenopleidingen volgens de methode Instituut Cuppens-Geurs. Zij zorgt voor de samenstelling, uitgave en distributie van de opleidingsboeken. Tevens organiseert Instituut Cuppens-Geurs jaarlijks de examens voor de kandidaten.

Onlosmakelijk verbonden met Instituut Cuppens-Geurs is de Vereniging van Leraressen in het modevak van het Instituut Cuppens-Geurs (hierna vermeld als VvL ICG).

De leden die als lid zijn aangesloten bij de VvL ICG zijn leraressen die volgens de methode van Instituut Cuppens-Geurs zijn opgeleid.

Directrice van Instituut Cuppens-Geurs is tevens voorzitter van de Vereniging van Leraressen in het modevak van het Instituut Cuppens-Geurs. Deze constructie is middels een notariële akte opgesteld.

 

Persoonsgegevens die bekend zijn bij Instituut Cuppens-Geurs

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens zijn van leraressen en examenkandidaten.

 

Verder nog de gegevens van de leraressen, die als lid van de VvL ICG zijn ingeschreven

 • Datum ingang lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer in geval van toestemming tot automatische incasso voor het innen van de jaarlijkse contributie

Instituut Cuppens-Geurs werkt met een speciaal ontworpen computer programma voor Instituut Cuppens-Geurs waarin de gegevens van de leraressen en de examen kandidaten worden opgeslagen.

Regelmatig, minimaal 1 keer per jaar, wordt een back-up gemaakt van de gegevens, die tevens wordt opgeslagen bij de ontwerper van het computerprogramma als extra beveiliging van de gegevens in geval van een storing in het computerprogramma.

De back-up is opgeslagen op een externe harde schijf.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt

Instituut Cuppens-Geurs gebruikt bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

Als directrice van Instituut Cuppens-Geurs

 • De verkoop van de lesboeken
 • De organisatie van de examens voor de kandidaten
 • Het uitschrijven van diploma’s en certificaten aan de kandidaten

Persoonsgegevens van de examenkandidaten blijven in het computerprogramma opgeslagen. De formulieren met kopieën van de identiteitsbewijzen worden na verwerking van de administratie van het examen vernietigd middels een papierversnipperaar.

Als voorzitter van de VvL ICG:

Vvl ICG gebruikt bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Registreren lidmaatschap, de ledenlijst wordt jaarlijks aangepast.
 • Voor de organisatie van ledenbijeenkomsten, zoals Algemene Ledenvergadering en studiedagen
 • Innen van de contributie ten behoeve van de VvL ICG
 • Verzenden van nieuwsbrieven, Contactbladen per e-mail en/of post

Vermelding van gegevens op Website en Facebook

Gegevens van de leraressen die lesgeven volgens de methode van Instituut Cuppens-Geurs zijn op de website van Instituut Cuppens-Geurs vermeld. Voor vermelding van deze gegevens is toestemming door de desbetreffende lerares gegeven.

Instituut Cuppens-Geurs beheert een Facebookpagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@instituutcuppens-geurs.nl .

Beveiliging van gegevens

Instituut Cuppens-Geurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens worden door Instituut Cuppens-Geurs gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij niet waarschijnlijk is dat deze een risico inhoudt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan contact op met info@instituutcuppens-geurs.nl .