Lerares

De opleiding tot lerares geeft je de kans om ervaring op te doen met lesgeven in het modevak. Je loopt stage bij een lerares die aangesloten is bij de Vereniging van leraressen van het Instituut Cuppens-Geurs en je breidt je vakkennis nog verder uit. In de opleiding wordt zowel theoretisch als praktisch dieper ingegaan op de technieken voor patroontekenen en het vervaardigen van de getekende modellen. Er wordt specifiek aandacht besteed aan avondkleding, amazonekleding en bruidskleding. Na succesvolle afronding van deze opleiding ben je gediplomeerd lerares en kun je je eigen modevakschool beginnen. Wanneer je je aansluit bij de Vereniging van leraressen kun je cursisten opleiden en laten deelnemen aan de examens voor alle voorgaande opleidingen van Instituut Cuppens-Geurs.